Autoškola “RIMES” se bavi osposobljavanjem iz teoretskog dijela obuke za vozača m/v iz oblasti “Poznavanje propisa o bezbjednosti saobraćaja na putevima”

Lokacija učionice za teoretsku nastavu je u Gradačcu u ul. Hadžiefendijina br.2